Adfærd

WelFurs fjerde princip omhandler minkens udfoldelse af adfærd samt menneske-dyr relationen på din farm.

Udfoldelse af social adfærd

Minkens mulighed for at udfolde sin sociale adfærd påvirkes af dens selskab og dens plads til at brede sig efter afvænning. Der er fastsat en industristandard for minkens pladsbehov, hvilket stiller konkrete krav til antallet af dyr pr. bur.

En WelFur-auditør vil kigge på, om dine mink indhuses enkeltvis, parvis eller i grupper i vækstperioden. Auditøren vil også forhøre sig om procedurerne ved fravænning og udsætning af hvalpene.

Udfoldelse af anden adfærd

En mink der udviser redundant adfærd eller udøver pelsgnav på sig selv eller andre mink, trives ikke optimalt. Minkens trivsel kan bedres ved at give den adgang til beskæftigelsesmateriale i buret, eksempelvis et plastikrør.

En Welfur-auditør vil observere, om minkene udviser stereotyp adfærd og pelsgnav, samt hvorvidt dine mink har berigelse i burene.

Gode menneske-dyr relationer

Minkens velfærd påvirkes blandt andet af, hvordan, hvor ofte og hvor længe den håndteres.

En WelFur-auditør vil spørge ind til dine rutiner for vaccinering samt andre rutiner, der indebærer håndtering eller forflytning af dyr.

Positive følelser

Minkens trivsel afhænger også af, hvor godt den er tilvænnet indhusningssystemet og kontakten med mennesker. Dette afspejler sig i dens adfærd overfor mennesker, som kan være nysgerrig, frygtsom, aggressiv eller ubeslutsom.

En WelFur-auditør vil teste temperamentet på dine mink med den såkaldte “pindetest”.

Checkliste

  • Sørg for, at dine mink har plads til at udfolde deres sociale adfærd. Vær særlig opmærksom på at overholde industristandard, ved at indhuse maks. 2 mink pr. standardbur og maks. 3-4 pr. bur med top, alt efter topsektionens størrelse.
  • Sørg for at give dine mink adgang til beskæftigelsesmateriale.
  • Planlæg dine farmrutiner så minkene håndteres så lidt som muligt og så sjældent som muligt.
  • Vælg dine avlsdyr ud fra, om disse generelt reagerer positivt og nysgerrigt på menneskelig kontakt.