God indhusning

WelFurs andet princip omhandler minkens indhusning, samt det omkringliggende miljø, der omgiver indhusningen.

Komfort og hvile

Minkens adgang til komfort og hvile vurderes på dens adgang til en redekasse. En mink trives bedst med en redekasse, der er tør, ren, uden skarpe kanter og uden lopper.

En WelFur-auditør vil undersøge, om alle mink har adgang til redekasser, og hvilken stand redekasserne er i.

Temperaturmæssig komfort

Minken skal beskyttes mod vind og vejr. Særligt blæst, direkte sollys og høje temperaturer kræver afskærmning, mens redekassen skal sikre en passende temperatur uden træk. Minken skal desuden have adgang til strøelse.

En WelFur-auditør vil kigge på, om farmens indretning af haller, bure og redekasser er i stand til at sikre minkens temperaturmæssige komfort.

Bevægelsesfrihed

En mink har brug for plads for at trives. Nærmere bestemt skal minken kunne bevæge sig frit rundt, gå på alle fire ben, rejse sig, strække sine lemmer og stå på bagbenene. Der er fastsat en industristandard for minkens pladsbehov, hvilket stiller konkrete krav til burets størrelse.

En WelFur-auditør vil måle størrelsen på burene.

Checkliste

  • Sørg for, at alle dine mink har adgang til komfort og hvile i en redekasse på samme tid.
  • Sørg for, at dine mink oplever temperaturmæssig komfort, og har adgang til strøelse.
  • Sørg for, at dine mink har tilstrækkelig med bevægelsesfrihed, og vær særligt opmærksom på, at dine bure lever op til industristandarden.