God Sundhed

WelFurs tredje princip omhandler minkens sundhed og helbred i relation til skader, sygdom og management.

Fravær af skader

En sund, rask og velplejet mink vil fremstå med pelsen intakt, og uden sår eller skader på kroppen.

En WelFur-auditør vil observere minken for sår og skader på kroppen.

Fravær af sygdom

Dødeligheden blandt dine mink indikerer den generelle heldbredsmæssige status på din farm. Derudover er diarre og bevægelsesproblemer tydelige tegn på, at en minks helbred er udfordret.

En Welfur-auditør vil spørge ind til, hvor mange døde dyr, du har registreret i den pågældende periode – han vil følge op på dette med et telefonopkald ved periodens udløb. Auditøren vil endvidere undersøge gyllen for tegn på diarre, og han vil kigge efter mink med bevægelsesproblemer eller andre åbenlyse tegn på sygdom.

Fravær af smerter på grund af management

Hver gang du håndterer dine mink, oplever dyrene en stressreaktion og eventuel smerte. Særligt ved aflivning af mink, skal fokus være på at gøre processen så hurtig og smertefri som muligt for minken – hvad enten aflivningen sker ved pelsning, sygdom eller skade.

En WelFur-auditør vil tjekke, om dine aflivningsmaskiner fungerer, og om de er i god stand, så de virker effektivt uden at skade minken. Auditøren vil også kigge på, om maskinerne bruges korrekt, og om der fx er styr på koncentrationen af gas.

Checkliste

  • Sørg for, at dine mink ikke får sår eller skader.
  • Sørg for, at dine mink ikke er syge – vaccinér dem, og hold øje med tegn på diarre og bevægelsesproblemer.
  • Sørg for, at dine mink ikke påføres unødige smerter relateret til management.
  • Sørg for at have velholdt og velfungerende aflivningsudstyr tilgængeligt på farmen, både til pelsning og til aflivning af enkeltdyr i nødsituationer.