ΚΑΛΗ ΣΙΤΙΣΗ

Η πρώτη αρχή της WelFur αφορά στην πρόσβαση των βιζόν σε τακτική, θρεπτική τροφή και νερό.

Απουσία παρατεταμένης πείνας

Η πρόσβαση των βιζόν σε τροφή αντανακλάται στα στρώματα λίπους στο λαιμό τους, στους ώμους, στα ισχία και στο στομάχι. Ένα χορτασμένο και καλοθρεμμένο βιζόν θα βρίσκεται σε επαρκή σωματική κατάσταση, ώστε η σπονδυλική του στήλη, για παράδειγμα, να μη γίνεται ορατή.

Ένας αξιολογητής της WelFur θα ελέγξει αν τα βιζόν σας είναι πολύ αδύνατα.

Απουσία παρατεταμένης δίψας

Τα βιζόν σας θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στο δικό τους πόσιμο νερό, προερχόμενο από καθαρό σύστημα ύδρευσης που να λειτουργεί σωστά. Η θηλή παροχής νερού θα πρέπει να λειτουργεί σωστά και να διατηρείται καθαρή.

Ένας αξιολογητής της WelFur θα εξετάσει αν λειτουργεί το σύστημα ύδρευσης και εάν είναι καθαρό.

Λίστα ελέγχου:

  • Σιγουρευτείτε ότι τα βιζόν σας δεν γίνονται πολύ αδύνατα.
  • Σιγουρευτείτε ότι το σύστημα ύδρευσης λειτουργεί σωστά και είναι καθαρό.