Dobry stan zdrowia

Trzecia zasada WelFur dotyczy zdrowia i dobrostanu norek w odniesieniu do obrażeń, chorób i zarządzania.

Brak obrażeń

Zdrowe, sprawne i zadbane norki odznaczają się nienaruszonym futrem i nie mają obrażeń ciała ani ran.

Kontroler WelFur sprawdzi norki pod kątem obrażeń i ran.

Brak chorób

Śmiertelność norek wskazuje na ogólny stan zdrowia na fermie. Biegunka i ograniczona sprawność ruchowa są ponadto wyraźnymi oznakami problemów norek ze zdrowiem.  

Kontroler WelFur zapyta, ile martwych zwierząt zarejestrowano w danym okresie, i sprawdzi tę kwestię podczas rozmowy telefonicznej na koniec okresu.  Kontroler zbada ponadto obornik pod kątem oznak biegunki i będzie szukał norek o ograniczonej sprawności ruchowej lub z innymi oczywistymi oznakami choroby.

Brak bólu na skutek zarządzania

Za każdym razem, kiedy zajmujesz się norkami, zwierzęta doświadczają stresu i być może bólu.  Zwłaszcza w kwestii uśmiercania norek należy położyć nacisk na to, aby proces ten przebiegał tak szybko i bezboleśnie dla zwierząt, jak to możliwe – niezależnie od tego, czy jest związany ze skórowaniem, chorobą, czy obrażeniami.

Kontroler WelFur sprawdzi, czy skrzynia do usypiania działa poprawnie i czy jest w dobrym stanie, tak że funkcjonuje sprawnie, nie raniąc norek.  Kontroler sprawdzi również, czy skrzynia jest wykorzystywana prawidłowo oraz czy na przykład stężenie gazu jest pod kontrolą.

Lista kontrolna:

  • Upewnij się, że norki nie mają żadnych obrażeń ani ran.
  • Upewnij się, że norki nie są chore – zaszczep je i zwracaj uwagę na oznaki biegunki i ograniczonej sprawność ruchowej.
  • Upewnij się, że norki nie są narażone na doświadczanie niepotrzebnego bólu spowodowanego zarządzaniem.  
  • Upewnij się, że masz na fermie zadbaną i dobrze utrzymaną skrzynię do usypiania – zarówno do skórowania, jak i usypiania pojedynczych zwierząt w sytuacjach awaryjnych.