Odpowiednie karmienie

Pierwsza zasada WelFur dotyczy regularnego dostępu norek do odżywczego pokarmu i wody.

Brak długotrwałego głodu

Dostęp norek do pokarmu znajduje odzwierciedlenie w warstwach tłuszczu na szyi, łopatkach, biodrach i brzuchu.  

Odpowiednio karmione norki są w odpowiedniej kondycji, więc nie widać np. ich kręgosłupów.

Kontroler WelFur sprawdzi, czy norki nie są zbyt chude.

Brak długotrwałego pragnienia

Norki powinny mieć dostęp do przeznaczonej dla nich wody pitnej z działającego i czystego systemu pojenia.  Poidło smoczkowe powinno działać poprawnie i być utrzymywane w czystości.

Kontroler WelFur sprawdzi, czy system pojenia działa i czy jest czysty.

Lista kontrolna:

  • Upewnij się, że norki nie są zbyt chude.
  • Upewnij się, że system wody pitnej działa prawidłowo i jest czysty.