Odpowiednie warunki bytowe

Druga zasada WelFur dotyczy warunków bytowych norek, jak również otoczenia.

Komfort i wypoczynek

Komfort i wypoczynek norek są oceniane pod względem dostępu do domków wykotowych.  Najlepsze samopoczucie norek zapewnia suchy i czysty domek wykotowy, w którym nie ma ostrych krawędzi ani pcheł.

Kontroler WelFur sprawdzi stan, w jakim są domki wykotowe, i czy wszystkie norki mają do nich dostęp.

Komfort pod względem temperatury

Norki należy chronić przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.  W szczególności wymagana jest ochrona przed wiatrem, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i wysoką temperaturą, a domki wykotowe powinny zapewniać odpowiednią temperaturę bez przeciągów.  Norki powinny mieć też dostęp do słomy.

Kontroler WelFur sprawdzi, czy zaopatrzenie fermy w zakresie budek, klatek i domków wykotowych jest wystarczające, aby zapewnić komfort norek pod względem temperatury.  

Swoboda ruchu

Norki potrzebują miejsca, aby wykazać się odpowiednim zachowaniem, w szczególności muszą mieć możliwość poruszania się, chodzenia na czterech łapach, wstawania, rozciągania kończyn i stawania na tylnych łapach.  Istnieją ustanowione standardach branżowych w zakresie przestrzeni dla norek, wyznaczające konkretne wymogi dotyczące rozmiaru klatek.

Kontroler WelFur zmierzy rozmiary klatek.

Lista kontrolna:

  • Upewnij się, że wszystkie norki mają zapewniony komfort i wypoczynek w domku wykotowym w tym samym czasie.
  • Upewnij się, że norki mają zapewniony komfort pod względem temperatury i dostęp do słomy.
  • Upewnij się, norki mają wystarczającą swobodę ruchu, a zwłaszcza że klatki są zgodne ze standardach branżowych.