Zachowanie

Czwarta zasada WelFur dotyczy rozwoju zachowań norek i relacji zwierząt z ludźmi na fermie.

Rozwój zachowań społecznych

Na zdolność norek do rozwijania zachowań społecznych mają wpływ towarzystwo i przestrzeń, którą mają do dyspozycji po odsadzeniu od matki.  Wymagania w zakresie przestrzeni dla norek zostały ustanowione w standardach branżowych, w których określono konkretne wymagania dotyczące liczby zwierząt na klatkę.

Kontroler WelFur sprawdzi, czy norki w okresie wzrostu są przetrzymywane pojedynczo, w parach, czy w grupach.  Kontroler spyta również o procedury odsadzenia od matki i separacji młodych.

Rozwój innych zachowań

Dobrostan norek, które wykazują bezcelowe zachowania albo gryzą futro własne lub innych norek, nie jest optymalny. Dobrostan norek można poprawić, udostępniając im materiały do urozmaicenia aktywności w klatce, np. plastikowe rury.

Kontroler WelFur sprawdzi, czy norki wykazują stereotypowe zachowania i gryzą futro oraz czy mają w klatkach urozmaicone środowisko.

Dobre relacje zwierząt i ludzi

Na dobrostan norek ma wpływ to, jak, jak często i jak długo człowiek nimi zajmuje się.  

Kontroler WelFur zapyta o procedury w zakresie szczepień i inne, dotyczące zajmowania się zwierzętami i ich przemieszczaniami.

Pozytywne wrażenia

Dobrostan norek zależy również od tego, w jakim stopniu są przyzwyczajone do systemu mieszkalnego i kontaktu z ludźmi. Znajduje to odzwierciedlenie w ich zachowaniu w stosunku do ludzi, który może opierać się na ciekawości, nieśmiałości, agresji lub niezdecydowaniu.  

Kontroler WelFur sprawdzi usposobienie norek za pomocą tzw. testu empatycznego („stick test”).

Lista kontrolna:

  • Upewnij się, że norki mają przestrzeń do rozwoju zachowań społecznych.  Upewnij się przede wszystkim, że spełniasz wymogi zawarte w standardach branżowych (link), umieszczając maksymalnie 2 norki w klatce standardowej i maksymalnie 3–4 norki w klatce z nadbudówką (w zależności od rozmiaru).
  • Upewnij się, że zapewniasz norkom dostęp do materiałów urozmaicających aktywność.
  • Zaplanuj procedury na fermie tak, aby zajmować się norkami jak najrzadziej i w jak najmniejszym stopniu.  
  • Wybierz stado hodowlane norek na podstawie tego, czy na ogół reagują pozytywnie i z ciekawością na kontakty z ludźmi.